ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ติดประกาศประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัตืเรื่องการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อบัญญัติ- [ 19 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 95  
 
  (1)