ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
การติดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองพระ 4 ปี [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ประชุมประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อร่างแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 29 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
4 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2